U organizaciji BZK Preporod Konjic promocija knjige “Balkanska praskozorja – Od ideja do ujedinjenja” U organizaciji BZK Preporod Konjic promocija knjige “Balkanska praskozorja – Od ideja do ujedinjenja”
Dana 30. decembra u Konjicu je, u organizaciji BZK Preporod Konjic, održana prva promocija knjige Balkanska praskozorja – Od ideja do ujedinjenja autora prof.... U organizaciji BZK Preporod Konjic promocija knjige “Balkanska praskozorja – Od ideja do ujedinjenja”

Dana 30. decembra u Konjicu je, u organizaciji BZK Preporod Konjic, održana prva promocija knjige Balkanska praskozorja – Od ideja do ujedinjenja autora prof. dr Adnana Velagića i prof. dr Senaida Hadžića, koja govori o počecima i razvoju nacionalne ideje u jugoistočnoj Europi, te o složenosti odnosa između nacija i država na ovom prostoru kroz XIX stoljeće. Promotori djela bili su prof. dr Senadin Lavić – profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i jedan od autora prof. dr Adnan Velagić – profesor sa Fakulteta humanističkih nauka u Mostaru.

Nakon kratkog upoznavanja auditorijuma sa samim djelom i biografijom autora od strane moderatora, riječ je uzeo prof.dr Senadin Lavić koji je na početku izlaganja istakao da je knjiga Balkanska praskozorja prva monografija koja tretira temu nacionalnih pokreta u XIX stoljeću, a koju su napisali bošnjački autori. Prof. dr Lavić je, između ostalog, ukazao da je pred historičarima put raskrinkavanja lažnih nacionalnih mitova, pogotovo kada su u pitanju nacionalne pretenzije na Bosnu i Hercegovinu, te da ova monografija predstavlja izuzetan naučni prilog rasvjetljavanju ove materije, i da je nužno da ovakva djela postanu dio obavezne ispitne literature na studijima društvenih nauka.

Jedan od autora knjige, prof. dr. Adnan Velagić je istakao da se o historiji treba razgovarati, da ona treba u našem javnom diskursu biti itekako prisutna, jer je važno da razumijemo da sadašnje stanje nije trenutna pojava, nego je to pojava dugog kontinuiteta čija se polazna tačka nalazi u prošlosti. Prof. dr Velagić je u izlaganju kratko publiku upoznao sa naslovom, osvrnuvši se na početke nacionalnog buđenja u Europi, te na refleksije tog buđenja na Balkanu, kao i na trenutnu nacionalnu politiku na Balkanu i u Bosni i Hercegovini.

Za Intelektualno.com piše: Dino Hajdar

Facebook komentar

Intelektualno