Tekst Bećira Tanovića iz 1963. godine: Mi se nadamo da će bošnjaštvo i ljudske vrijednosti pobijediti i u srcima onih koji su do sad politički lutali Tekst Bećira Tanovića iz 1963. godine: Mi se nadamo da će bošnjaštvo i ljudske vrijednosti pobijediti i u srcima onih koji su do sad politički lutali
“Draga braćo! Poštovana gospodo! Sa Osnivačke skupštine društva ‘Prijatelji Bosanskih pogleda’ upućujemo vam bratske pozdrave i topla čestitanja za vaš požrtvovani i naporni rad... Tekst Bećira Tanovića iz 1963. godine: Mi se nadamo da će bošnjaštvo i ljudske vrijednosti pobijediti i u srcima onih koji su do sad politički lutali

“Draga braćo! Poštovana gospodo! Sa Osnivačke skupštine društva ‘Prijatelji Bosanskih pogleda’ upućujemo vam bratske pozdrave i topla čestitanja za vaš požrtvovani i naporni rad u borbi za priznavanje bošnjačke nacionalnosti i pravilniju orijentaciju bh. muslimana. Naša emigracija, razasuta širom svijeta, bila je izložena strahovitim iskušenjima i nama tuđim i stranim uticajima, ali je ipak u velikoj većini ostala sačuvana za Bosnu i bošnjaštvo, za islam i demokraciju. Nacionalne aspiracije i politički ekstremizmi naših komšija, manifestirani i formulisani na bezbroj načina, odbijali su se od bedema poznate bošnjačke tvrdoglavosti i nijesu se mogli prilijepiti za duše i srca ‘dobrih Bošnjana’ ni ovdje, ni u domovini.

U svakom žitu ima kukolja, te i u svakom narodu ima izroda, ali ih je među nama ponajmanje. Mi ih skoro možemo na prste izbrojati. Mi smo politički najjedinstveniji i pored nastojanja šačice ‘šerrova’ da nas razjedine i dezorijentišu. Glavne zasluge za očuvanje naše jedinstvenosti i nacionalnog individualiteta idu našem običnom, malom čovjeku – čovjeku iz naroda, koji se oduvijek plebiscitarno opredjeljivao kao Bošnjak i čovjek, poštujući tuđe, ali čuvajući svoje, sve tako od Kulina bana pa do današnjih dana. Naše bošnjaštvo počiva ne samo na objektivnim historijskim činjenicama, već i na toj visokoj, ali i duboko uljuđenoj nacionalnoj svijesti našeg čovjeka, a političke okolnosti ga prave neophodnom nuždom našeg vremena. Ono nikad nije bilo ekstremno ni agresivno, nego je uvijek ostavljalo široke mogućnosti za bratsku saradnju i ljudske odnose sa našim komšijama. U današnjem vremenu mi se nalazimo pred nacionalno‑političkom nuždom davanja organizacionih formi za saradnju i ljudske odnose s našim komšijama. Plodovi tog rada se već ukazuju. Ona ista idejnopolitička nužda koja je pokrenula izlaženje ‘Bosanskih pogleda’ natjerala je i nas bh. muslimane u USA – da u našem nacionalno-političkom opredjeljenju dadnemo organizacionu formu u stvaranju našeg udruženja ‘Prijatelji Bosanskih pogleda’.

To smo ime izabrali da bi time javno manifestirali naše priznanje i podršku konstruktivnom radu ‘Bosanskih pogleda’. Mi želimo posebno da podvučemo i istaknemo naše priznanje onim saradnicima ‘Bosanskih pogleda’ koji se u svojim članicama bore za afirmaciju bošnjaštva kao nacionalnosti. Mi ćemo poslati predstavnike našeg udruženja na predstojeći Kongres bosanskih i hercegovačkih muslimana, duboko vjerujući da postoje svi uslovi za stvaranje solidne nacionalno-političke platforme i ozbiljnih akcija. Mi očekujemo da će i ostale naše demokratske skupine poslati svoje predstavnike na predstojeći Kongres kako bi zajednički i bratski iznašli demokratska rješenja naših problema. Mi se nadamo da će bošnjaštvo i ljudske vrijednosti pobijediti i u srcima onih koji su do sad politički lutali. Na kraju želimo da uputimo bratske izraze naših najboljih želja za daljnji uspješan rad redakciji ‘Bosanskih pogleda’ i ostaloj gg. saradnicima. Uz bratski pozdrav, sekretar Bećir Tanović.”

Bećir Tanović, Pismo uredništvu “Bosanski pogledi”, 16.6.1963.

Izvor: List “Bosanski pogledi”, London, 1984.

Facebook komentar

Intelektualno