Nekropola stećaka Radimlja kod Stoca kroz objektiv
  Foto: Alen Borić Intelektualno.com Pročitaj više
Antički grad Daorson kroz objektiv
    Foto: Alen Borić Intelektualno.com   Pročitaj više
Postoje interesi za ulaganje u halal turizam u Trebinju
Trebinje je jedan od najatraktivnijih bosanskohercegovačkih gradova za turiste koji iz godine u godinu sve više posjećuju Bosnu i Hercegovinu. Ono što je specifično za ovaj grad na krajnjoj granici Bosne i Hercegovine je geografski položaju koji ga čine još privlačnijim. Piše: Admir Lisica – Grad sa velikim turističkim... Pročitaj više
Albanski otok Sazan: Nekada vojna baza, a danas popularna turistička atrakcija
Otok Sazan smješten je na ulazu u Valonski zaljev, na jugozapadu Albanije. Nalzi se na mjestu gdje se spajaju Jonsko i Jadransko more. Sa površinom od  5,7 km2 najveći je albanski otok. Godine 2010. albanska vlada osnovala je morski nacionalni park Karaburun-Sazan, kojem osim poluotoka Karaburuna i otoka Sazana... Pročitaj više
Putovanje egipatskog princa Muhamed Ali-paše kroz Bosnu 1900. godine
Muhamed Ali-paša bio je unuk mnogo poznatijeg Muhameda Alija, sin Muhamed-Teufik paše. On i njegov brat Abas, kasnije vladar Egipta, školovali su se u Austriji u školi Terezijanumu. Za razliku od svog brata Abasa, Muhamed Ali-paša se nije aktivno bavio politikom, već se posvetio putovanjima, posebno krajevima naseljenim muslimanima.... Pročitaj više
Grad Side kroz objektiv
  Za Intelektualno.com fotografisao: Faris Marukuć Pročitaj više
Ulice Kelna kroz objektiv
Intelektualno.com Pročitaj više
Otvorenje Aladža džamije kroz objektiv
Autor: Alen Borić intelektualno.com Pročitaj više
Prirodne ljepote Bosne: Hrenovica kroz objektiv
Foto: Nermana Crnčalo intelektualno.com Pročitaj više
Stara čaršija i današnja Mahala najstariji su dijelovi Goražda u kojem je živjelo muslimansko stanovništvo (1)
U gornjem toku Drine pored rijeke nizvodno, u dužini od oko 75 km leže gradska naselja: Foča, Ustikolina, Goražde, Ustiprača, Međeđa i Višegrad, tako da je Goražde smješteno skoro u sredini gornjeg toka.Goražde ima povoljan geografski položaj. Grad leži pod istočnim ograncima planine Jahorine, na nadmorskoj visini od 345m.... Pročitaj više