Napuštena naselja i vladar
Nedavna agencijska vijest je glasila: „ Njemački Ured za migracije objavio je detaljni izvještaj u vezi sa migracijama, odnosno useljavanjem i iseljavanjem iz Njemačke tokom 2016. i 2017. godine. Prema dostupnim podacima, u 2016. godini, 24.010 ljudi iz Bosne i Hercegovine doselilo je u Njemačku, dok je tokom 2017.... Pročitaj više
Islamofobija – nova forma modernog rasizma
U Švedskoj, jednoj od najbogatih država u svijetu, većina stranaca se integrirala. Međutim, postoje naselja koja su segregirana i o kojima se često negativno piše. Rijetko kad se piše o tome kako ljudi iz takvih naselja nemaju istu šansu za život kao ostali stanovnici u Švedskoj. Oni ne mogu... Pročitaj više
Dok se škole bave administracijom, obrazovni sistem propada iznutra
Posljednjih dana medijska pažnja usmjerena je ka reviziji diploma koja je zatražena od strane Sindikata osnovnog obrazovanja. Što bi se kod nas reklo: bolje ikad, nego nikad. Nevjerovatna je činjenjica da se tek nakon niza godina  neko prisjetio upitati ko nam to i šta radi sa djecom. Dok se... Pročitaj više
Snijeg kao pokazatelj društvene (ne)odgovornosti
Čovjek je društveno biće i samo življenjem u uređenim zajednicama može afirmirati svoje kapacitete, sposobnosti i vrijednosti. Međutim, kvalitet života zajednice često zavisi od najslabijih karika. Piše: Voloder Sanadin Postojanje kontrasta boja i pojava u prirodi, ali i ponašanje među ljudima nam daje mogućnosti da sagledamo pozitvno i ono drugo... Pročitaj više
U kretanju se traži selamet
U vremenu kada je priča o migrantima sve aktuelnija u našoj domovini, značajno se podsjetiti  na našu migrantsku prošlost. Početak bošnjačke migrantske priče najčešće se veže za dolazak Austro-Ugarske na ove prostore, tokom 1878. godine kada su Bošnjaci, nezadovoljni promjenom vlasti, organizirano napuštali svoje domove. Destinacije koje su Bošnjaci... Pročitaj više
Bošnjaštvo je naš identitet, a ne teret
Kada su Bošnjaci u pitanju, neupućeni, a i oni zlonamjerni će uvijek istaći kako je to nova nacija. Nažalost, dosta samih Bošnjaka, čini se, vjeruje u tu laž podmetnutu od vjekovnih neprijatelja Bosne. To se najviše primijeti u tzv. “jugonostalgiji”. Dosta ljudi u svojim četrdesetim i pedesetim i dan... Pročitaj više
Za “manjak ljubavi” – obostrana je krivica
Bošnjačka “migrantska priča” započela je još krajem 19. stoljeća, kada, uslijed okupacije Bosne i Hercegovine, veliki broj stanovnika svoje utočište traži, prije svega, u Turskoj, ali i u ostalim evropskim zemljama. U prvoj polovini 20. stoljeća, a posebno nakon svjetskih ratova, Bošnjaci su, najčešće iz ekonomskih razloga, napuštali domovinu,... Pročitaj više
Izbor je u našim rukama
Piše: Admir Lisica Dolazak Austro-Ugarske na teritoriju Bosne i Hercegovine donio je niz radikalnih promjena u živote Bošnjaka koji su do te 1878. godine bili naviknuti na sasvim drugačiji sistem življenja. Nova vlast nastojala je nametnuti svoje norme ponašanja u svim životnim sferama. Shvativši da, ako žele opstati u novonametnutim... Pročitaj više
Kontinuiranim radom i stvaranjem pozitivne atmosfere možemo doći do zajedničkog cilja
Razgovarajući sa blizu pedeset sagovornika od Velike Britanije do Australije mogao sam zaključiti da je bošnjačka dijaspora veoma vezana za svoju maticu. Tokom godinu dana istraživanja o bošnjačkoj dijaspori imao sam priliku uvjeriti se u potencijal koji posjeduju naši sunarodnjaci, a upravo pozitivne priče o njima bile su mi... Pročitaj više