Izložba fotografija: Islam i život muslimana u Evropi autora Adisa Tanovića Izložba fotografija: Islam i život muslimana u Evropi autora Adisa Tanovića
Na 13. i 14 dan mjeseca ramazana (18. i 19. maj), građanima Sarajeva i turistima Adis Tanović će prezentovati kroz izložbu fotografija Islam i... Izložba fotografija: Islam i život muslimana u Evropi autora Adisa Tanovića

Na 13. i 14 dan mjeseca ramazana (18. i 19. maj), građanima Sarajeva i turistima Adis Tanović će prezentovati kroz izložbu fotografija Islam i život muslimana u Evropi.

Izložba će pored fotografija sadržavati i brojne tekstove o životu muslimana u Evropi (Grčka, Albanija, Mađarska, Bugarska, Rumunija, Portugal, Španija, Makedonija…), intervjue sa imamima iz gradova u kojima su muslimani godinama živjeli u teškim iskušenjima, te brojna kulturna, umjetnička i naučna dostignuća koja su bila uvod u razvoj današnje nauke i tehnologija.

Jedan dio tekstova i fotografija koje će se naći na izložbi autor Adis Tanović ranije je objavljivao u respektabilnim regionalnim medijima kao što su Al Jazeera, Preporod i Magazin STAV.

intelektualno.com

Facebook komentar

Intelektualno