Prof. dr. Adnan Velagić za Intelektualno.com: Početak Prvog svjetskog rata Bošnjaci su dočekali u poziciji totalne političke indisponiranosti
Na današnji dan, 1. 12. 1918. godine, formirana je Kraljevina Srba Hrvata i Slovenaca. U sasatav prve jugoslovenske države je ušlo u područje današnje Bosne i Hercegovine. Tim povodom razgovorali smo sa prof. dr. Adnanom Velagićem o položaju Bosne i Hercegovine u Kraljevini SHS. Prof. dr. Adnan Velagić Redovni... Pročitaj više
Ajdin Huseinspahić za Intelektualno.com: Za domovinu se moramo boriti svakim danom sve jače i jače
Doc. dr. sci. Ajdin Huseinspahić profesor je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici. Huseinspahić u svom djelovanju kombinira komparativno-pravni i pozitivno-pravni metod pristupa sagledavanju i naučnoj opservaciji nasljedno-pravnih i porodično-pravnih instituta kako kroz nacionalnu tako i kroz opću historiju. Od 2018. godine član je uređivačkog odbora časopisa Anali Pravnog... Pročitaj više
Ahmed ef. Hrustanović za Intelektualno.com: Školarci u Srebrenici su diskriminisani, u mektebu djeca uče o našoj vjeri, jeziku i historiji
Ahmed ef. Hrustanović rođen je u Srebrenici. Godine 2005. završava medresu na Čajangradu kod Visokog, a četiri godine poslije i Fakultet islamskih nauka u Sarajevu. U genocidu su mu ubijeni svi muški članovi uže i šire porodice. Godine 2014. odlučuje da se vrati u Srebrenicu. Trenutno obavlja imamsku dužnost... Pročitaj više
Admir Lisica za AA: Za kvalitetne projekte potrebna je saradnja dijaspore i domovine
Admir Lisica, historičar, publicista i istraživač, autor je knjige „Priče iz dijaspore i domovinskih zemalja“. Zanimljivo je da je ova knjiga dočekana izuzetno pozitivno od javnosti, kako u dijaspori, domovinskim zemljama, ali i Bosni i Hercegovini. Da je tako govori i činjenica da je ovo djelo promovirano u dvadeset... Pročitaj više
Alma Omerović za Intelektualno.com: Zabrana hidžaba neće biti korak ka sekularizaciji već napad na identitet žene muslimanke
Alma Omerović rođena je 1989. godine u Milićima. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Odsjek za Žurnalistiku, a trenutno obavlja dužnost Predsjedavajuće Općinskog vijeća Ilijaš. Omerović je jedna od mladih aktivistkinja koja je borbu za Bosnu i Hercegovinu usmjerila kroz političko djelovanje. Uz ovo, Omerović je jedna... Pročitaj više
Cilj alternativnog kurikuluma za nastavu historije u osnovnim školama je razviti kritičko promišljanje kod djece
Istraživanja koja su provedena u Bosni i Hercegovini pokazuju da se u udžbenicima historije za osnovnu školu na događaje promatra iz samo jedne perspektive. Pažnja učenika se često skreće na nebitno, a događaji i pojave se tumače pogrešno ili nepotpuno. U posljednjih nekoliko godina u Bosni i Hercegovini su... Pročitaj više
Doc. dr. sc. Amra Šačić Beća za Intelektualno.com: Antičku historiju Bosne i Hercegovine moramo tretirati kao nacionalnu
Doc. dr. sc. Amra Šačić Beća profesorica je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Odsjek za historiju. Stručnjak je iz oblasti Stari vijek. Šačić Beća je autorica više naučnih radova, koji se bave rimskom provincijalnom historijom i latinskom epigrafijom, te je koautor dvije stručne knjige. Profesorica Amra Šačić Beća je... Pročitaj više
Edhem Bičakčić za Intelektualno.com: Naš prioritet mora biti omladina
Edhem Bičakčić je bivši premijer Federacije Bosne i Hercegovine. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu, a radio je i kao istraživač u sektoru za studije i razvoj u Elektroprivredi BiH. Također, je jedan od optuženih u Sarajevskom procesu 1983. godine. Sa gospodinom Bičakčićem, s obzirom na njegovo ogromno iskustvo, smo... Pročitaj više
Ahmed Lindov: Moramo ojačati nacionalu svijest
Razgovarao: Admir LISICA Da je potencijal bošnjačke dijaspore ogroman, govori i podatak da u većini evropskih zemalja imamo barem nekoliko aktivnih političara koji izuzetno dobro kotiraju u svojim političkim partijama. Jedan od politički aktivnih Bošnjaka jeste i Ahmed Lindov, koji je drugi put izabran za vijećnika norveškog grada Kvinesdal.... Pročitaj više
Direktor Instituta za istraživanje genocida u Kanadi dr. Emir Ramić za Intelektualno.com: Potreban je politički angažman Bošnjaka u Kanadi
Dirketor Institituta za istraživanje genocida u Kanadi, dr. Emir Ramić za edukativni portal Intelektualno.com analizira stanje na kanadskoj političkoj sceni, položaj Bošnjaka, odgovornost kanadskog generala MacKenzia prilikom njegovog komandovanja snagama UN-a i sličnim temama. Intelektualno.com: Šira javnost Vas poznaje kao borca za utvrđivanje odgovornosti kanadskog generala MacKenzie prilikom njegovog... Pročitaj više