Impresum

Udruženje za razvoj saradnje domovine i dijaspore

Prijedorska 12, 71000 Sarajevo

Podržite naš rad putem:

Bosna Bank International (BBI)

Br. računa: 1413065320232587

Svrha: Donacija

www.intelektualno.com

e-mail:

intelektualno19@gmail.com

Redakcijski kolegij:

Amir Nesimović, Faris Marukić, Admir Lisica

Saradnici:

Dr. Omer Kovčić, Faruk Dević, Meho Karavdić, Uzeir Alispahić, Mustafa Dedović, Fadil Hadžiabdić, dr. Emir Ramić, Sanadin Voloder, dr. Ajdin Huseinspahić, Belmin Herić, Azra Crnčalo-Lisica, Umihana Rašović-Kasumović, Nermin Fazlagić, Abdurahman Grahovac, Namik Alimajstorović, Amar Tufo, Edin Selimović