Impresum

Udruženje za razvoj saradnje domovine i dijaspore

Prijedorska 12, 71000 Sarajevo

Podržite naš rad putem:

Bosna Bank International (BBI)

Br. računa: 1413065320232587

Svrha: Donacija

www.intelektualno.com

e-mail:

info@intelektualno.com

Urednici:

Admir Lisica, Faris Marukić

Saradnici:

Mirza Malović ,dr. Safet Mušić, dr. Emir Ramić, Sanadin Voloder, dr. Ajdin Huseinspahić, Belmin Herić, Azra Crnčalo-Lisica, Umihana Rašović-Kasumović, Rabija Arifović,, Alena Demirović, Nermin Fazlagić, Abdurahman Grahovac, Namik Alimajstorović, Amar Tufo, Nermana Crnčalo, Edin Selimović