www.intelektualno.com

e-mail:

info@intelektualno.com

urednik@intelektualno.com

Urednik i osnivač:

Admir Lisica

urednik@intelektualno.com

Saradnici:

Alen Borić, Faris Marukić, Ajdin Huseinspahić (Zenica), Dino Hajdar (Konjic), Sanadin Voloder, Belmin Herić, Samir Vildić,  Azra Crnčalo-Lisica, Umihana Rašović-Kasumović (Eslov/SWE), Rabija Arifović, Nermana Crnčalo, Admir Iković (Ustikolina), Emir Ramić (Toronto/CAN), Alena Demirović (Vermont/USA)

Napomena:

Sadržaji objavljeni na edukativnom portalu Intelektualno.com  se mogu preuzimati uz obvezu navođenja izvora. Iza prve i zadnje rečenice prenesenog ili citiranog teksta unosi se poveznica na članak u obliku Intelektualno.com