Novinarstvo je djelatnost koja zahtjeva odgovornost
Mediji zauzimaju jednu od značajnih uloga u društvu današnjice, a na osnovu stepena razvijenosti medija se govori o društvu, te se dovodi u neposrednu povezanost sa razvijenošću društva. Tako, i u bosanskohercegovačkom društvu mediji predstavljaju značajnog činioca, a počeci razvoja bosanskohercegovačkog novinarstva bilježe svoj početak još u davnoj 1850.... Pročitaj više
Prvi koraci bh. novinarstva
Svaka pojava, svaka od tvorevina ima svoj historijski put, svoje historijske temelje, koji se mogu otkriti proučavajući dokaze koji o tome svjedoče. Tako, bosanskohercegovačko novinarstvo ima dug, ali ujedno bogat i zanimljiv put, a čiji početak seže u 1850. godinu, te se veže za period Osmanske vladavine u Bosni.... Pročitaj više
Dan novinara Sandžaka: 87 godina borbe za istinu
Na današnji dan prije 87 godina počeo je sa radom list “Sandžak”, koji je započeo “sandžačku novinarsku priču.” Prvi broj je objavljen u Prijepolju nakon čega je godinama obavještavao i izvještavao o bitnim temama za sve građane Sandžaka bez obzira na nacionalnu pripadnost. Kada je riječ o sandžačkom novinarstvu,... Pročitaj više