Nekropola stećaka Radimlja kod Stoca kroz objektiv
  Foto: Alen Borić Intelektualno.com Pročitaj više
Srednjovjekovna tvrđava Hodidjed bila je predmetom istraživanja mnogih historičara
Jedno od kompleksnih pitanja u vezi sa srednjovjekovnim periodom u Bosni je pitanje lociranja utvrđenja Hodidjed ili drugačije rečeno, problem identifikacije sarajevske tvrđave. Mnogi istraživači, odnosno historičari, bavili su se istraživanjem, prikupljanjem podataka i na koncu pisali o tvrđavi Hodidjed. Gotovo svi autori, koji su se bavili ovom tematikom,... Pročitaj više
Rat bosanskog kralja Ostoje sa Dubrovnikom
U zadnjem desetljeću 14. stoljeća Bosansko kraljevstvo postaje predmetom političke borbe za prevlast pretendenata na ugarski tron Sigismunda Luksemburškog, Ladislava Napuljskog, te Osmanlija. Pored Mletačkih tvrdnji da su osvajanja Tvrtka u Dalmaciji 1390. godine izvršeno u njegovo ime, Ladislav Napuljski nije pomišljao na samostalne akcije na drugoj strani Jadrana... Pročitaj više
Dr. Emir Ramić: Onima koji negiraju bosanski karakter povelje Kulina bana
Na današnji dan je 29.08.1189. godine napisana povelja Kulina bana. Ovo je dan kada su potvrđeni bosanska državnost, bosanski narodni jezik i bosanska pismenost putem bosanske Povelje Kulin bana. Ne znaju oni (antibosanski elementi) da je povelja Kulin bana danas jača nego ikad, jer neupitno svjedoči kontinuitet bosanske državnosti,... Pročitaj više
Za vrijeme Bajazita II posvećena je značajna pažnja razvoju rudarstva u Bosni
Rudarska proizvodnja u Bosni svoju najveću profinjenost dostiže sredinom XV stoljeća. Domaći gradovi u Bosni upravo su se i razvili u korelaciji sa razvojem rudarstva, jer je ono predstavljalo najpotentniju privrednu snagu. Osmanlije su eksploataciju rudnih bogatstava nastavili sa zatečenom radnom snagom i dostignutim stepenom tehnološkog razvoja. Neki podaci... Pročitaj više
Stećci sa područja Olova: Bosanski srednjovjekovni spomenici žive  u svome materijalnom i duhovnom zdanju
Nadgrobni spomenici govore o životima i vremenu ljudi u kojem su živjeli, pokopani, a stanje nadgrobnih spomenika danas govori o odnosu prema njima, te životima i kulturi trenutnog stanovništva. Stećci su fenomen koji privlači pažnju od samih početaka naučnog rada na području Bosne i Hercegovine, a njihova popularnost nije... Pročitaj više
Dr. Dženan Dautović za Intelektualno.com: Novi Zbornik radova nudi rezultate istraživanja o srednjovjekovnoj Bosni
Uskoro na evropskom i svjetskom tržištu, ljubitelji srednjovjekovne historije, imat će priliku pronaći novi Zbornik radova, a koji se dotiče historije srednjovjekovne Bosne. Riječ je o Zborniku radova „Medieval Bosnia and south-east  european relations: Political, religious and cultural life at the adriatic crossroads“  u izdanju ugledne izdavačke kuće „Arc-Humanities”.... Pročitaj više
Bosna u srednjem vijeku: Bilinopoljska izjava
U ime vječnoga Boga, stvoritelja svega i otkupitelja ljudskoga roda. Od njegova utjelovljenja godine 1203, a (pontifikata) gospodina pape Inocenta III. godine šeste. Mi, priori onih ljudi, koji smo se dosad navlastito nazivali povlasticom kršćanskog imena na području Bosne, kao predstavnici svih u ime sviju koji pripadaju bratstvu naše... Pročitaj više
Srednjovjekovni bosanski novac u zbirci Arheološkog muzeja u Zagrebu
Arheološki muzej u Zagrebu je jedan od direktnih nasljednika nekadašnjeg Narodnog muzeja, najstarije muzejske ustanove grada Zagreba. Prva nacionalna muzejska institucija započela je sa djelovanjem 1846. godine. Muzej je svoje djelovanje započeo u sklopu sa Gospodarskim društvom. Na prijedlog sabora 1866. godine postao je Zemaljskim zavodom Hrvatske, Slavonije i... Pročitaj više
Srednjovjekovni grad Vranduk – kapija Kraljevine Bosne
Prvi zapis u kojem se pominje srednjovjekovni grad Vranduk potiče iz 1410. godine. Grad Vranduk se nalazi na lijevoj obali rijeke Bosne i pripadao je župi Brod. Tvrđava se nalazi 11 km zapadno od Zenice. Na stijeni iznad klisure, ispod koje u poluluku protiče rijeka Bosna, podignuto je malo... Pročitaj više