Pokrenite se ili šutite
Nemamo pravo biti nezadovoljni i pasivni u svojoj zemlji, na svojoj grudi, u svojoj kući, bašči, na svome topraku. Nemamo i tačka! Ovo je aksiom na bazi kojeg, smatram da trebamo graditi bolje sutra, bolju državu, bolju zemlju, bolji toprak, bolju kuću, bolju bašču. Kuknjava, pesimizam, jaukanje,  jadikovanje, letargija... Pročitaj više
Alma Omerović za Intelektualno.com: Zabrana hidžaba neće biti korak ka sekularizaciji već napad na identitet žene muslimanke
Alma Omerović rođena je 1989. godine u Milićima. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Odsjek za Žurnalistiku, a trenutno obavlja dužnost Predsjedavajuće Općinskog vijeća Ilijaš. Omerović je jedna od mladih aktivistkinja koja je borbu za Bosnu i Hercegovinu usmjerila kroz političko djelovanje. Uz ovo, Omerović je jedna... Pročitaj više
Ismail Ćidić za Intelektualno.com: Moramo poraditi na svom aktivizmu, efektivnosti i posvećenosti
Ismail Ćidić završio je studij političkih nauka na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu. U toku studija predstavljao je Bosnu i Hercegovinu na konferencijama i programima širom svijeta, uključujući i dva puta na Svjetskom mirovnom samitu u Južnoj Koreji. Trenutno obavlja funkciju predsjednika organizacije „Bosnian Advocacy Center“ koja se bavi zastupanjem... Pročitaj više
Vedad Deljković za Intelektualno.com: Mladima savjetujem da ne budu pasivni
Vedad Deljković Vijećnik je grada Sarajeva. Rođen je u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, gdje je magistrirao politologiju.  Sa njim smo razgovarali o stanju mladih u bh. društvu, aktivizmu, ali i o dosadašnjim političkim aktivnostima Intelektualno: Vijećnik ste u skupštini grada Sarajeva, koliko ste zadovoljni dosadašnjim radom i koji... Pročitaj više
Jačanje zajednice putem aktivizma
Biti slobodan, svjestan slobode podrazumjeva biti aktivan član društva kojem pripadamo. Samo sposoban i osposobljen pojedinac, grupa, udruženje može biti aktivan i pozitivan dio društva, odnosno dio riješenja, a ne da generiraju probleme što se kod nas često dešava. Kada bi imali dvije osobe kojima bi trebali povjeriti zadatak:... Pročitaj više