Postoje interesi za ulaganje u halal turizam u Trebinju
Trebinje je jedan od najatraktivnijih bosanskohercegovačkih gradova za turiste koji iz godine u godinu sve više posjećuju Bosnu i Hercegovinu. Ono što je specifično za ovaj grad na krajnjoj granici Bosne i Hercegovine je geografski položaju koji ga čine još privlačnijim. Piše: Admir Lisica – Grad sa velikim turističkim... Pročitaj više
Albanski otok Sazan: Nekada vojna baza, a danas popularna turistička atrakcija
Otok Sazan smješten je na ulazu u Valonski zaljev, na jugozapadu Albanije. Nalzi se na mjestu gdje se spajaju Jonsko i Jadransko more. Sa površinom od  5,7 km2 najveći je albanski otok. Godine 2010. albanska vlada osnovala je morski nacionalni park Karaburun-Sazan, kojem osim poluotoka Karaburuna i otoka Sazana... Pročitaj više
Putovanje egipatskog princa Muhamed Ali-paše kroz Bosnu 1900. godine
Muhamed Ali-paša bio je unuk mnogo poznatijeg Muhameda Alija, sin Muhamed-Teufik paše. On i njegov brat Abas, kasnije vladar Egipta, školovali su se u Austriji u školi Terezijanumu. Za razliku od svog brata Abasa, Muhamed Ali-paša se nije aktivno bavio politikom, već se posvetio putovanjima, posebno krajevima naseljenim muslimanima.... Pročitaj više
Grad Side kroz objektiv
  Za Intelektualno.com fotografisao: Faris Marukuć Pročitaj više
Ulice Kelna kroz objektiv
Intelektualno.com Pročitaj više
Otvorenje Aladža džamije kroz objektiv
Autor: Alen Borić intelektualno.com Pročitaj više
Prirodne ljepote Bosne: Hrenovica kroz objektiv
Foto: Nermana Crnčalo intelektualno.com Pročitaj više
Stara čaršija i današnja Mahala najstariji su dijelovi Goražda u kojem je živjelo muslimansko stanovništvo (1)
U gornjem toku Drine pored rijeke nizvodno, u dužini od oko 75 km leže gradska naselja: Foča, Ustikolina, Goražde, Ustiprača, Međeđa i Višegrad, tako da je Goražde smješteno skoro u sredini gornjeg toka.Goražde ima povoljan geografski položaj. Grad leži pod istočnim ograncima planine Jahorine, na nadmorskoj visini od 345m.... Pročitaj više
Zlatno doba Zaragoze
Po odobrenju emevijskih vladara El-Andalusa (prva dinastija nakon četverice halifa), Zaragozom je prvo vladala dinastija Banu Tujib. Fitna (smutnja) je bila uzrok raspada Kordopskog hilafeta, što su iskoristili Tujibidi te osnovali državu Taifa Zaragoza. Vlast od Tujibida preuzima dinastija Banu Hud, čiji je osnivač Sulayman Al-Mustain. Na ulazu u... Pročitaj više
Znamenitosti Zagreba kroz objektiv (2)
Autor: Alen Borić intelektualno.com Pročitaj više