Otvorenje Aladža džamije kroz objektiv
Autor: Alen Borić intelektualno.com Pročitaj više
Prirodne ljepote Bosne: Hrenovica kroz objektiv
Foto: Nermana Crnčalo intelektualno.com Pročitaj više
Stara čaršija i današnja Mahala najstariji su dijelovi Goražda u kojem je živjelo muslimansko stanovništvo (1)
U gornjem toku Drine pored rijeke nizvodno, u dužini od oko 75 km leže gradska naselja: Foča, Ustikolina, Goražde, Ustiprača, Međeđa i Višegrad, tako da je Goražde smješteno skoro u sredini gornjeg toka.Goražde ima povoljan geografski položaj. Grad leži pod istočnim ograncima planine Jahorine, na nadmorskoj visini od 345m.... Pročitaj više
Zlatno doba Zaragoze
Po odobrenju emevijskih vladara El-Andalusa (prva dinastija nakon četverice halifa), Zaragozom je prvo vladala dinastija Banu Tujib. Fitna (smutnja) je bila uzrok raspada Kordopskog hilafeta, što su iskoristili Tujibidi te osnovali državu Taifa Zaragoza. Vlast od Tujibida preuzima dinastija Banu Hud, čiji je osnivač Sulayman Al-Mustain. Na ulazu u... Pročitaj više
Znamenitosti Zagreba kroz objektiv (2)
Autor: Alen Borić intelektualno.com Pročitaj više
Znamenitosti Zagreba kroz objektiv
Autor: Alen Borić intelektualno.com Pročitaj više
Ulicama Konjica kroz objektiv
intelektualno.com Pročitaj više
Ulicama Ulma kroz objektiv
intelektualno.com Pročitaj više
Ulicama Helsingborga kroz objektiv
intelektualno.com Pročitaj više
Ulicama Kopenhagena kroz objektiv
intelektualno.com Pročitaj više