Nurija Delić-“Bila mi je čast”: Pjesma o Srebrenici; rodnoj grudi Nurija Delić-“Bila mi je čast”: Pjesma o Srebrenici; rodnoj grudi
Toliko toga iz prošlosti bdije I tamno vrijeme već je iza Od slave i sjaja ostalo je malo Da li je još nekom do... Nurija Delić-“Bila mi je čast”: Pjesma o Srebrenici; rodnoj grudi

Toliko toga iz prošlosti bdije

I tamno vrijeme već je iza

Od slave i sjaja ostalo je malo

Da li je još nekom do tebe stalo

 

Znam nova lica ovih i onih

Mnogo zla je i među nama

Zbog svega što si dala meni

Uz tebe sam u svjetlu i u sjeni

 

Tamo je legijski graničar bio prvi

Na obali vrije i zadnja kap krvi

Za vjernost na kraju ratova

 

Kao kad Guber niz stijene krene

I mladi cvijet u snijegu prene

Ja pred vrata djeda i oca odlazim

 

Tu srebro Suncu zaklopi oči

Da svako ime na našoj ploči

Svoju priču nikad ne zaboravlja

 

I kad mi dođe zadnji sat

Pun ponosa mogu

reći Bila mi je čast

Rodit’ se tu

 

Bila mi je čast – Nurija Delić

Facebook komentar

Intelektualno