Nedžad Ibrišimović: Ako ja ne budem ono što sam, ko će to onda biti umjesto mene? Nedžad Ibrišimović: Ako ja ne budem ono što sam, ko će to onda biti umjesto mene?
Volio bih, recimo, znati ko to izdaje potvrde da je neko nacionalista. Šta znači biti nacionalista jednog zgnječenog naroda, zločinima sabijenog u kotlinu rijeke... Nedžad Ibrišimović: Ako ja ne budem ono što sam, ko će to onda biti umjesto mene?

Volio bih, recimo, znati ko to izdaje potvrde da je neko nacionalista.

Šta znači biti nacionalista jednog zgnječenog naroda, zločinima sabijenog u kotlinu rijeke Bosne i rastjeranog po svijetu i koji samo participira u svojoj zemlji i državi, a sam nema ni zemlje ni države.

Je li to onda zgnječeni nacionalista? Nije. Jer on tebe krpi kao gajnc novog, čitavog nacionalistu.

Baš me zanima ima li među Ciganima šovinista i nacionalista? Kad li će se to i njima početi prišivati? Odgovara li Muharemu Serbezovskom titula romski nacionalista?

Zar bi musliman morao kriti da je musliman da ne bi bio žigosan pojmom deklarirani.
Koji su to nedeklarirani, nežigosani muslimani? Gdje i ko udara muhur na te diplome?

U situaciji kada se bošnjački narod neprekidno, najmanje stoljeće i po, fizički ubija i duhovno rastače, da bi općom agresijom na Bosnu i Hercegovinu od sve tri zemlje s kojima graniči 1992-1995, uz ravnodušnost međunarodne zajednice, bio najzad doveden u situaciju da ni živ ni mrtav čeka da bude do kraja uništen i zbrisan s lica zemlje – ne biti ono što jesi neprirodno je i jadno.
Ako ja ne budem ono što sam, ko će to onda biti umjesto mene?

N. Ibrišimović, 2010. godina
“OSLUHNI SVOJU BIT”

Facebook komentar

Intelektualno