„Muslimani Jugoslavije nakon Velikog rata: Sto godina od mirovnog ugovora iz St. Germaina 1919-2019“ „Muslimani Jugoslavije nakon Velikog rata: Sto godina od mirovnog ugovora iz St. Germaina 1919-2019“
U organizaciji Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka u utorak, 10. septembra 2019. godine, biće upriličena konferencija „Muslimani Jugoslavije nakon Velikog rata: Sto godina od... „Muslimani Jugoslavije nakon Velikog rata: Sto godina od mirovnog ugovora iz St. Germaina 1919-2019“

U organizaciji Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka u utorak, 10. septembra 2019. godine, biće upriličena konferencija „Muslimani Jugoslavije nakon Velikog rata: Sto godina od mirovnog ugovora iz St. Germaina 1919-2019“. Konferencija će se održati u sali Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu sa početkom u 9 sati. Učešće na istoj će uzeti ukupno 14 izlagača, domaćih, ali evropskih i svjetskih stručnjaka. Ovom konferencijom želi se obilježiti 100 godina mirovnog ugovora iz Saint-Germaina, te upoznati našu javnost sa odredbama ugovora, kako danas razumijevati ovaj događaj i kako ga promatrati u budućnosti. S obzirom da se o ovom dokumentu nije mnogo govorilo isti se nastoji popularizirati.

Program konferencije se sastoji od nekoliko panela. Počinje se historijskom pozadinom, a potom se prelazi na pitanje šerijatskog prava unutar prve Jugoslavije. Treća sesija će govoriti o muslimanima Makedonije u ovom periodu, te stvarnim stanjem muslimana i zašiti vjerskih prava Jugoslaviji. U posljednoj sesiji bit će riječi o ulozi Amerike u zaštiti muslimanskih prava i uticaju odredbi iz Saint-Germaina na zaštiti vakufske imovine.

Viši stručni saradnik Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka dr. Hikmet Karčić u razgovoru za Intelektualno.com najavio je objavljivanje Zbornika radova sa konferencije na bosanskom i na engleskom jeziku, s tim da postoji mogućnost objavljivanja i na francuskom jeziku. Faksimil ugovora iz Saint-Germaina će biti izložen na konferenciji i po prvi put će bosanskohercegovačka javnost imati priliku vidjeti i pročitati odredbe ugovora.

Za Intelektualno.com priredio: Alen Borić

Facebook komentar

Intelektualno