Legenda o prvoj izgrađenoj džamiji u Banovićima: Kada su mještani čuli da će derviš držati zikr i vaz, svi su pohrlili da ga čuju Legenda o prvoj izgrađenoj džamiji u Banovićima: Kada su mještani čuli da će derviš držati zikr i vaz, svi su pohrlili da ga čuju
Banovići se nalaze na rječici Livi i sjeverozapadnim padinama planine Konjuh. Sjedište nekadašnje nahije Dramatin, nalazilo se u području današnjih Banovića. Proces islamizacije na... Legenda o prvoj izgrađenoj džamiji u Banovićima: Kada su mještani čuli da će derviš držati zikr i vaz, svi su pohrlili da ga čuju

Banovići se nalaze na rječici Livi i sjeverozapadnim padinama planine Konjuh. Sjedište nekadašnje nahije Dramatin, nalazilo se u području današnjih Banovića. Proces islamizacije na ovom području vršio se postepeno. Nahiju Dramatin naseljavalo je stočarsko stanovništvo. Međutim, stočari su se do 1528. godine preselili na sjever. Godine 1533., nahija je imala 15 sela, a ukupno je imala 539 kuća poreskih obaveznika, sa 106 mudžereda od čega muslimana 87 kuća sa 11 mudžereda.

Ne zna se kada je tačno sagrađena prva džamija u Banovićima. Legenda o nastanku prve džamije u Banovićima kaže da je nekad davno, došao u Banoviće jedan derviš. Kada su mještani čuli da će taj derviš držati uobičajeni zikr i vaz, u kući domaćina kod kojeg je zanoćio, gotovo su svi pohrlili tamo da ga čuju. Među prisutnim bio je i jedan poznati trgovac – mještanin. Poslije obavljenog obreda svijet se razišao kućama, samo je trgovac, na zahtjev derviša, ostao. Derviš je trgovcu nastavio govoriti o Allahu i njegovoj moći, pa je između ostalog i rekao Allah dž. š. tako je moćan da može jednog čovjeka u tren oka hiljadu puta amo-tamo protjerati kroz iglene uši. Trgovcu se to učinilo kao nešto golemo, pa je povikao Ih ni hiljadu puta kroz iglene uši za tren oka ! U taj čas derviš je zaskočio trgovca te, oborivši ga, poče ga daviti. Trgovac se u tom trenutku prisjetio da mu je nož za pojasom, te uhvati nož i raspori stomak dervišu, koji je na mjestu ostao mrtav. Trgovac je potom odmah alarmirao uzbunu, te su dotrčale i prve komšije, koje su vidjele derviša kako leži u lokvi krvi. Trgovac je ispričao čitav događaj. Prisutni se, potom, složiše da prerove odjeću ubijenog, ne bi li pronašli kakvu informaciju o njemu. U džepovima su pronašli pismene dokaze da se radi o čuvenom ceribaši drumskih razbojnika i otmičara, te su pronašli veću količinu novca. Narod je predložio da se novac dadne trgovcu, koji je uspio ubiti tako opasnog i po narod štetnog čovjeka. Međutim, trgovac je to odbio i zatražio da se za taj novac napravi džamija – kaže legenda.

Džamija u Banovićima imala je dimenzije 13,50 x 11,50 m. sa drvenom munarom visine 16 metara. Izgrađena je od kamena i hrastovine. Iznad ulaznih vrata i iznad mihraba nalazio se natpis koji govori da je 1178 (1764) godina kada je džamija obnovljena. Pretpostavlja se da je ovu džamiju spalio Vuk Jajčanin i da je tada ubio nekog bakaliju, čiji se nišani nalaze u groblju Odžak.

Smatra se da su prvi imami ove džamije bili iz porodice Hodžić. Njih je naslijedio Sulejman efendija koji je iz Slavonije sa svojom porodicom došao u ovaj kraj. Džamija je srušena 1951. godine.

Za Intelektualno.com priredio: Alen Borić

Facebook komentar

Intelektualno