Jačanje zajednice putem aktivizma Jačanje zajednice putem aktivizma
Biti slobodan, svjestan slobode podrazumjeva biti aktivan član društva kojem pripadamo. Samo sposoban i osposobljen pojedinac, grupa, udruženje može biti aktivan i pozitivan dio... Jačanje zajednice putem aktivizma

Biti slobodan, svjestan slobode podrazumjeva biti aktivan član društva kojem pripadamo. Samo sposoban i osposobljen pojedinac, grupa, udruženje može biti aktivan i pozitivan dio društva, odnosno dio riješenja, a ne da generiraju probleme što se kod nas često dešava.

Kada bi imali dvije osobe kojima bi trebali povjeriti zadatak: prvoj koja je uvijek zauzeta sa projektima i drugoj koja ima mnogo slobodnog vremena, kome bi ga povjerili? – Zauzetoj osobi, jer ona ima naviku završavanja stvari, dok se morate zapitati zašto druga osoba nema ništa za raditi?

Da bi imali aktivnog pojedinca u NVO sektoru potrebno je da taj pojedinac bude obrazovan i da razumije društvene odnose, vrijednost države, tradicije, historije, književnosti i kulture.

Kada volontiramo, pomažemo drugima mi postajemo bolji, zdraviji, emocijonalno stabilniji.

Svaki svjestan i savjestan pojedinac mora biti obrazovan, informisan i posjedovati vještine komuniciranja, javnog zagovaranja i lobiranja kako bi pravilno artikulisao i na pravu adresu u pravo vrijeme dostavio (u pisanom obliku) svoj stav.

Ciljevi: Odgoj obrazovanog (da nije ograničen samo na svoju struku), uravnoteženog pojedinaca, ravnoteža između nacionalne pripadnosti, islama, osposobljenog vještinama: komunikacijske, organizacijske… spremnog na žrtvovanje, odricanje, uporan, predan, postepen rad.

Piše: Sanadin Voloder

Dio predavanja koje je održano u sklopu Ciklusa druženja “Izgradimo domovinu znanjem” u organizaciji Omladinskog sektora IGMG Balkans

intelektualno.com

Facebook komentar

Intelektualno