Doba Mehmed-paše Čuprilića – stabilna vlast i obnova osmanskog prestiža
Nakon dostizanja vrhunca moći u 16.stoljeću, osmanska država doživljava tehnološki zastoj, koji se također vezuje za privredni život i vojnu sferu države. Osmanlije koje su se do tada nalazile na čelu inovacija i bijahu primjer jake svjetske sile. Zbog unutrašnjih problema i vanjskih neprijatelja suočavaju se sa sporom dekonstrukcijom... Pročitaj više
Odnos između Bosne i Dubrovnika u vrijeme Kandijskog rata
Na početku Kandijskog rata 1645. godine Osmanlije su zabranile svaku trgovinu i promet s Mlečanima i preko luka podvrgnutih mletačkom gospodstvu. Time je onesposobljena splitska luka. Silni promet koji se stoljećima oreijntisao kroz nju je tada ponovo preusmjeren na Dubrovnik. Mlečani su na razvoj novih prilika gledali sa rezervom.... Pročitaj više
Rimske kuće i njihovo domaćinstvo
Kako je zapravo stanovao običan čovjek u rimskom dobu? Odgovor na to pitanje glasi da je postojalo više tipova stambenih zgrada. Ponajprije tu su bile kuće sa atrijem (domus) koje su nam poznate zahvaljujući iskopavanjima u Herkulanijumu i Pompejima. Vrlo je vjerovatno da je domus bio tipična rimska kuća.... Pročitaj više
Ovčija koža iz Travnika izvozila se i u Carigrad
Travnik se nalazi na veoma pogodnom geografskom položaju u uskoj kotlini rijeke Lašve, koju sa sjevera omeđuje planina Vlašić, a sa južne strane ogranci niže Vilenice. U vrijeme bosanske države na ovom područiju postojala je srednjovjekovna župa Lašva. Prvi put se spominje 1244. godine u popisu biskupskih posjeda. Kako... Pročitaj više
Terme su se širile na područjima pod rimskim utjecajem
Terme su bitan element rimske civilizacije. Nezavisno od toga jesu li javne ili privatne, brzo su se proširile po cijelom području rimskog kulturnog utjecaja. Obično se na terme odlazilo popodne, a ostajale su otvorene cijeli dan do mraka. Terme su naravno bile i omiljena sastajališta. Najotmjenije su bile opremljene... Pročitaj više
Rudarska djelatnost u Bosni: Fojničko srebro se isticalo po visokoj kvaliteti
U Bosni se rudarska djelatnost vezuje za razvoj gradova, kada i rudarstvo biva na višem nivou u odnosu na period samih početaka osmanske vlasti na teritoriji Bosne. Neki izvori govore da Osmanlije u Bosni zatiču rudarske zakone. Tako u Kanunu o rudniku Fojnica iz 1489. godine, spominje se raniji... Pročitaj više
Mudri osmanski lider – sultan Abdulhamid II
“U vrijeme haosa i nereda pratite strelice neprijatelja, one će vas odvesti do istine“. Izreka se pripisuju Imam Šafiji, a zasigurno je putokaz i izlaz u mnogim bezazlenim situacijama. Strelice neprijatelja nam otkrivaju još jednog velikog čovjeka i lidera, u očima neprijatelja „krvavog“ i „prokletog“ sultana, a nadahnuće za... Pročitaj više
Ferid-paša iz Pljevalja – veliki vezir i zet sultana Abdulmedžida I
Damad Mehmed Adil Ferid-paša Efendić je rođen 1853 u Istambulu, a umro 6. oktobra 1923. u Nici (Francuska). Njegov otac – Hasan Seid Izet Efendić, preselio se u Istambul iz rodnog mjesta Potoci kod Pljevalja. Postao je član sultanskog Divana i guverner Bejruta i Sidona 1857. godine. Bio je... Pročitaj više
Naši studenti su u Kairu pronalazili inspiraciju za djelovanje
U periodu između Dva svjetska rata u Egiptu je uslijed sve većih nastojanja da se muslimanima ograniči njihovo djelovanje, te da se u vjerske institucije uvedu razne reforme, koje nisu bile u skladu sa osnovnim islamskim načelima pojavio  jedan pokret otpora pod nazivom „Ihvanu l-muslim“ – „Muslimanska braća“. Ovaj... Pročitaj više
Mohačka bitka je dovela do ekspanzije Osmanskog Carstva
Osmansko Carstvo je za vrijeme svog dugog postojanja vodilo veliki broj ratova i bitaka. Neke su bile uspješnije, neke nešto manje uspješne. Do vremena Sulejmana Veličanstvenog, to su u većoj mjeri bili ratovi za osvajanje i širenje Carstva. Međutim, nakon 16. stoljeća Osmanska država postepeno slabi, te su kasniji... Pročitaj više