Hasan Kafija Pruščak o poželjnim odlikama vladara: Pravda, stručnost, darežljivost, poštenje, razum Hasan Kafija Pruščak o poželjnim odlikama vladara: Pravda, stručnost, darežljivost, poštenje, razum
Među poželjne odlike vladara Hasan Kafija Pruščak navodi slijedeće: pravda i dobra politika (osnovno pravilo da bi se držao red u državi), funkcija prema... Hasan Kafija Pruščak o poželjnim odlikama vladara: Pravda, stručnost, darežljivost, poštenje, razum

Među poželjne odlike vladara Hasan Kafija Pruščak navodi slijedeće: pravda i dobra politika (osnovno pravilo da bi se držao red u državi), funkcija prema stručnosti (povjeranje poslova sposobnim licima), izbor učena i vrijedna ministra, moralna podrša i materijalna pomoć učenjacima i vrijednim i poštenim građanima, darežljivost, dostojanstvo strpljenje i povjerljivost, ukazivanje poštovanje prema roditeljima.

O pravdi govori kao o dijelu vjere i moći vladara. Ko vodi dobru politiku dugo će i upravljati državom. Za Kafiju je najbolji vladar onaj koji pravedno postupa prema vojniku i raji. Ako se desi da vladar okrene leđa pravdi narod okrene leđa poslušnosti.

Za poslove u administraciji Kafija smatra da se trebaju dodijeljivati samo najstručnijim ljudima. Kafija ne može da se načudi osmanskoj vlasti postavljaju na različite pozicije nestručne ljude. Citira i iranskog mislioca Bezurdži Mihara koji je na pitanje kako su propali Sasanidi odgovorio: Oslanjali su se u važnim poslovima na sićušna i bezbrijedna lica i sitne službenike i posao je ostao tamo gdje je i bio. carstvo se uzdrmalo i propalo.“

Po Kafiji vladar bira saradnike slične sebi jer govori da ako je vladar pošten i vrijedan takvi su mu i saradnici a ako je vladar naklonjem korupciji i smutnji takvi su mu i pomoćnici. U svom radu ne govori direktno o ministrima nego putem citiranjem stavova starijih filozofa i mislioca daje svoj stav o tadašnjem stanju o administrativcima u državi.

Prema Kafijinom mišljenju vladar mora biti darežljiv jer škrt vladar neće stvoriti povjerenje i privrženost jednog naroda. Darežljivost i dobročinstvo moraju biti upućeni prema svim stanovnicima a ne samo prema nekim grupama. O posljednjoj odlici vladara da „ukazuje poštovanje prijetaljima roditelja“ Kafija jasno govori da se ljubav i mržnja prenose sa oca na sina, s prethodnika na nasljednika uporedo sa prenošenjem vlasti. Stoga treba čuvati prijateljstva kojih se držao prethodnik.

Za elemente koji  vode propastu države Kafija navodi kad nestajanje razuma, kad se pojavi zavist među ministrima, kad vojska odbija poslušnost i kada se pojavi znaci zanemarivanja zakona.Kafija iznosi mišljenje da se niko pa ni vladari ne smiju ponašati apsolutistički i nametati svoje mišljenje drugima.

Izvor:

  • Omer Nakićević, Hasan Kafija Pruščak pionir arapsko – islamskih nauka u Bosni i Hercegovini
  • Amir Ljubović i Fehim Nametak, Hasan Kafija Pruščak

intelektualno.com

Facebook komentar

Intelektualno