Naši studenti su u Kairu pronalazili inspiraciju za djelovanje
U periodu između Dva svjetska rata u Egiptu je uslijed sve većih nastojanja da se muslimanima ograniči njihovo djelovanje, te da se u vjerske institucije uvedu razne reforme, koje nisu bile u skladu sa osnovnim islamskim načelima pojavio  jedan pokret otpora pod nazivom „Ihvanu l-muslim“ – „Muslimanska braća“. Ovaj... Pročitaj više
Zulfikarpašić i Balić o položaju i moralu žene Bošnjakinje
O snazi i ustrajnosti žene Bošnjakinje pisali su mnogi, a u narednih nekoliko tekstova izdvojićemo neke od izjava koje govore o ulozi i značaju bošnjačke žene. Ciklus ćemo  započeti sa citatima Adila Zulfikarpašića i Smaila Balića. U razgovoru sa Fahrudinom Đapom i Tihomirom Lozom (Povratak u Bosnu) Adil Zulfikarpašić... Pročitaj više
10 odabranih misli Nedžada Ibrišimovića
“Islam je takav da on bez obzira što musliman zna da je ovo prolazni svijet, potpuno razbistri čovjeku svaku stvar na zemlji.” “A ako mi Bošnjaci hoćemo da živimo u svojoj zemlji, moramo se preko noći pretvoriti u divove, nama, kao običnoj ljudskoj stoci na zemlji više opstanka nema.”... Pročitaj više
Hazim Šabanović je radni vijek posvetio izučavanju osmanske historije
Kada govorimo o bosanskohercegovačkoj osmanistici, nezaobilazno ime je Hazim Šabanović. Ovaj bosanskohercgovački historičar rođen je u Visokom 11. 1.1916. godine, gdje je završio osnovno obrazovanje, a potom je pohađao Gazi Husrev-begovu medresu. Nakon završene medrese Šabanović se nastavlja obrazovati te upisuje i završava Višu šerijatsku školu u Sarajevu 1940.... Pročitaj više
Sjećanje na Edhema Mulabdića: Književnik, prosvjetitelj i politički aktivista
Na današnji dan prije 65 godina umro je istaknuti bošnjački književnik, prosvjetitelj, pokretač i politički aktivista, Edhem Mulabdić.  Rođen je u Maglaju 1862. godine. U rodnom gradu je završio mekteb i ruždiju te se nakon toga zaposli kao činovnik. Godine 1887. Mulabdić upisuje Učiteljsku školu u Sarajevu. Po okončanju... Pročitaj više
Safvet-beg Bašagić – markantna ličnost naše historijske scene
Jedno od značajnijih imena za historiju Bosne, našu književnost, prosvjetiteljstvo, afirmaciju bosanskog jezika te začetke književne kritike kod nas zasigurno je Safvet-beg Bašagić koji je pisao pod pseudonimom Mirza. Bašagić je rođen 6. maja 1870. godine u Nevesinju. Osnovnu naobrazbu stekao je u Mostaru i Konjicu. Godine 1882. porodica... Pročitaj više
Hasan Kaimija – miljenik naroda koji je uvijek držao stranu siromašnih
Hasan Kaimija, pravog imena Hasan Kaimija Zerrin Oglu (Zerinović), rođen je u Sarajevu, u prvoj polovini XVII stoljeća. U Sarajevu je stekao osnovno obrazovanje, nakon čega odlazi u Sofiju, gdje je pred šejhom Muslihuddinom iz Užica stekao potpunije obrazovanje i pristupio halvetijskom derviškom redu u kojem dobija titulu halife,... Pročitaj više
Dokumentarni film o liku i djelu Mustafe Imamovića (VIDEO)
Kažu da čovjek vrijedi onoliko koliko i njegova djela. Posmatramo li tako stvari, Mustafa Imamović vrijedi koliko i zemlja kojom je kročio. A zašto baš zemlja ? Zato što je svoje životno djelo ostavio upravo njoj, svojoj zemlji. Upravo iz tog razloga Udruzenje studenata Pravnog fakulteta u Sarajevu odlučili su... Pročitaj više
Život posvećen čarobnoj zemlji Bosni
Od prvog spominjanja Bosne pa sve do danas veliki je broj onih koji su pisali o bogatoj historiji i značajnom kulturnom naslijeđu naše domovine. Bilo je, naravno, i onih drugih, koji su se na sve načine trudili da svojim perom falsificiraju historiju i ospore kontinuirano postojanje države Bosne. Razni... Pročitaj više
Istanbulski sokaci kroz pero Zuke Džumhura
Prvo je ulica, pa more, pa Mala, pa Velika Azija… Juksek-Kaldrma je strmi istanbulski sokak i posljednja mahala Evrope. Izvire iz memljivih odaja napuštene medrese, gdje su u opremi anadolskih derviša vijekovima bubali, gladovali i onanisali žuti bogoslovi nakšibendijske tekije; protiče grbavim koritom oluka i sliva se među prozorske... Pročitaj više