Bošnjačka usmena epika: Česte knjige za knjigama hode Bošnjačka usmena epika: Česte knjige za knjigama hode
Bošnjačka usmena epika „Česte knjige za knjigama hode„ Autor: Nepoznat Vrijeme: Kraj 17. početak 18. stoljeća Ni zorice ni bijela danka, česte knjige za... Bošnjačka usmena epika: Česte knjige za knjigama hode

Bošnjačka usmena epika
„Česte knjige za knjigama hode„
Autor: Nepoznat
Vrijeme: Kraj 17. početak 18. stoljeća

Ni zorice ni bijela danka,
česte knjige za knjigama hode.
Tko li piše komu li prolaze.
Knjige piše care gospodine
od lijepa grada Carigrada,
te je šalje Bosni kamenitoj
a na imenu Bišću kapetanu:
“Brže da si bišćki kapetane,
pod bijela l’jepa Carigrada
u veliku moju ordiju.
I povedi trideset delijah!”
A kad čuo bišćki kapetane,
po Bišiću je pokupio zlato,
na junake pokovao perje,
jednomu je perje nedopalo
pak snimio sa sebeka perje,
pak metao na deliju svoga,
pak otide b’jelu Carigradu.
A kad dođe b’jelu Carigradu,
u ordiju cara gospodina
ali care sjedi pod šatorom
i kod cara paša Ferat paša,
mahan je bišćom kapetanu
od lijepe Bosne kamenite.
Pake veli. paša Ferat paša:
“Jao care, mili gospodine,
ti pogledaj bišćkog kapetana,
dušmanina i moga i tvoga,
koji tvoje ne vojuje vojske
već prodaje Bosnu u kaure.”
A kad čuo bišćki kapetane,
hoće svoju da izgubi glavu,
hoće njega da pogubi care.
Opada ga paša Ferat paša:
“A Boga ti, care gospodine,
ti pogledaj bišćkog kapetana
i kod njega trideset delijah,
na delijah pokovao perje,
srebrno je pake pozlaćeno,
joldaši su s hajduci u gori,
ajduci im pokovali perje!
Pogubite dušmanina tvoga,
koji no tvoje ne vojuje vojske
već prodaje Bosnu u kaure.”
A kad čuo bišćki kapetane
traži šator paše banjalučkog.
Nade šator paše banjalučkag,
pod šatorom paša banjalučki,
dođe njemu bišćki kapetane,
pak bratimi pašu banjalučkog:
“Bogom brate, paša banjalučki,
sad ću moju izgubiti glavu
kod našega cara gospodina.”
A kad čuo paša banjalučki,
on otide caru gospodinu:
“A bogami, care gospodine,
nevjeru ti kod kolina raniš,
a junak je bišćki kapetane,
kojno čuva Bosnu od kaure,
na junake pokovao perje,
srebrno je pake pozlaćeno,
krvavom se obrisuje rukom,
te ti čuva Bosnu od kaure.”
A kad čuo care gospodine,
on namače dva dželata mlada,
posjekoše pašu Ferat pašu.
Izvadi care gospodine,
izvadi care tri stotin’ dukatah
te daje bišćkom kapetanu:
“Naj ti momće, bišćki kapetane,
od lijepe Bosne kamenite,
na junake pokupuj ječerme!”

Izvor: Buturović Đenana, Antologija Bošnjačke usmene epike, Izdavačka kuća „Alef“, 1997, Sarajevo, 47-49.

Za Intelektualno.com priredio: Alen Borić

Facebook komentar

Intelektualno